V neděli 8. ledna 2023 proběhne v Polance nad Odrou semináři pro nové rozhodčí licence D.

Místo konání: Dělnický dům, Molákova 701, 725 25 Polanka nad Odrou
Termín: 8.1.2023, 9:00 – 19:00
Poplatek: 500,-Kč
Obsah semináře: Výklad pravidel IHF, včetně testu z pravidel, Činnost a osobnost rozhodčího, Legislativní a ekonomické předpisy.
-Přihlášení je možné pouze přes IS-Hnet v sekci vzdělávací akce.
-Úspěšní absolventi získají licenci „D“ rozhodčího házené, která opravňuje držitele řídit krajská utkání žactva a mládeže.
-Bude zajištěno drobné občerstvení, oběd pořadatel nezajišťuje. Účastníci cestují na vlastní náklady. Minimální počet uchazečů pro uspořádání školení je 10 osob.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Tvorba webových stránek: Webklient