Projekt Darujeme kroužky dětem pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 korun pro každé dítě na úhradu nákladů za tréninky a další aktivity, tedy i na úhradu nákladů ve vašich členských klubech.

Pátého ledna se spustila výzva na 2. pololetí tohoto školního roku. Celkem se rozděluje částka převyšující pět milionů korun.

Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna a finančně ho podporují nadace a další instituce, například Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros a Sazka, a.s.
 
Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů a následně po schválení vybere organizaci, které budou peníze převedeny (například kroužku, klubů).

Prostředky lze použít na zaplacení účastnického poplatku za dítě, členských příspěvků, nebo potřebného materiálu. Z peněz je tedy možné platit náklady na účast na aktivitách kroužků, sportovní klubů, půjčovné za sportovní vybavení, soustředění či tréninky apod.

Online systém neslouží jako rezervační systém pro účast ve vašich kroužcích, používá se pouze pro převody peněz od ČRDM.
 
Do projektu je možné se registrovat jako poskytovatelé a umožnit tak čerpat podporu na aktivity v klubu nebo kroužku.
 
Bližší informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz. S registrací rádi rovněž pomohou na telefonu 773 772 202 nebo emailu info@darujemekrouzky.cz.

Tvorba webových stránek: Webklient