Upozorňujeme na blížící se termín pro podání přihlášek do Žákovské ligy chlapců a Žákovské ligy dívek.

Přihláška do soutěže musí být úplně vyplněna na předepsaném formuláři „Přihláška do ŽL“ a doručena Komisi mládeže do 31. 10. 2023 emailem na rams@handball.cz . Formulář přihlášky a rozpis soutěže je ke stažení na internetové stránce  https://www.handball.cz/aktualita/zakovskaliga .

Přihláška bude odmítnuta za předpokladu, že nebude obsahovat podstatné náležitosti (název klubu, adresa sídla, bankovní spojení, IČ klubu, adresa haly, kontaktní osoba). Přihlášky zaslané po 31.10.2023 nebudou akceptovány.

Po potvrzení přímo postupujících klubů od krajských svazů házené bude vytvořen systém celostátních kvalifikačních turnajů.

Termíny celostátní kvalifikace:

Dívky: 18. – 19. 11. 2023

Chlapci: 25. – 26. 11. 2023

Tvorba webových stránek: Webklient