Krajskou jedničkou na poli ženské házené je oddíl Sokolu Poruba, v jehož čele stojí Jan Zezulčík, se kterým jsme zhodnotili právě končící rok, ale taky jsme se podívali směrem k tomu příštímu.

Jaký za sebou máte rok?

Bohužel se všichni stále potýkáme s onemocněním Covid-19 a s tím spojenými opatřeními a jejich následky. Největší “sportovní” dopad má bohužel na žactvo a dorostenky. Na jaře se nehrály soutěže, tréninkový proces byl velmi omezen. Podzimní část je zase dotčena častými karanténami jednotlivých hráček či celých družstev. Musím ale zároveň vyzdvihnout práci našich mládežnických trenérů, kteří i v této době s hráčkami pracovali, ať už formou online tréninků či zadávání individuálních tréninkových plánů, a snaží se hráčky neustále motivovat.

A jak se dařilo ženám?

Naše družstvo žen hrající interligu mělo v tomto ohledu výhodu v udělené výjimce, která nám umožňovala trénovat a hrát i v době lockdownu. Zde jsme se museli vypořádat zejména s povinnostmi testování, dodržování hygienických opatření nebo omezeným vstupem diváků na domácí utkání. Nejcitelnější je tak dopad do ekonomické stránky chodu družstva, ať už výpadkem marketingových plnění, či přímo úbytkem partnerů a sponzorů, kteří mají mnohdy velké ekonomické ztráty a financování sportu v této době není jejich prioritou.

Na co jste byl v letošním roce nejvíc pyšný?

Právě vzhledem k náročnosti a specifickým podmínkám tohoto roku je toho, na co jsem pyšný, více. Jednak na to, že se nám podařilo udržet většinu dětí u házené a rozvíjet jejich hráčské dovednosti. Dále bych vyzdvihnul naše dorostenecká družstva, jejich progres a obrovský potenciál. A v neposlední řadě je to pak zisk bronzových medailí v české části soutěže žen. 

Je naopak něco, co vás trápí?

Náš klub prochází po odchodu hlavního partnera nutnou systémovou změnou. Tato změna nastala zhruba dva měsíce před vypuknutím koronavirové pandemie. Od té doby se snažíme získat hlavního partnera a klub zejména po ekonomické stránce stabilizovat. Ačkoli jsme v roce 2021 získali nové partnery, nepodařilo se nám sehnat tak ekonomicky silného partnera, který by nám zajistil finanční jistotu na delší období. Ale jsem optimista. Vím, že ženská házené má i po marketingové stránce co nabídnout a věřím, že i tento bod se nám podaří splnit.

Jaký očekáváte další rok? S čím do něj půjdete?

Jsem optimista. Věřím, že se nám podaří překonat covid a vrátit se alespoň, co do sportování dětí a mládeže, do doby před koronavirem. Chceme nadále kvalitně pracovat s naší mládeží, vychovávat holky pro A tým a reprezentační výběry. Podílet se na rozvoji házené v Moravskoslezském kraji, participovat na projektech MSKSH a ČSH a dodávat vlastní podněty a činnosti k rozvoji házené.

Jaké vás čeká interligové jaro?

Podzimní část se nám nepovedla podle našich představ, ale vzhledem ke zlepšení herního projevu v posledních utkáních a dobré práci holek v zimním přípravném období do ní jdeme s tím, že se chceme v tabulce výrazně posunout nahoru. 

Máte nějaký vzkaz pro vaše fanoušky a další lidi, kteří se pohybují v házenkářském prostředí?

Všem bych chtěl poděkovat za podporu našeho klubu a popřát krásné svátky a všechno nejlepší do roku 2022. Zároveň bych chtěl na všechny v házenkářském prostředí apelovat a zároveň nám všem popřát, aby naše heslo, že jsme jedna velká házenkářská rodina, nebylo dále pouhým heslem, ale abychom se jím všichni řídili a podle toho se k sobě chovali. 

Foto: DHC Sokol Poruba

Tvorba webových stránek: Webklient