V úterý 24. října 2023 v 17 hodin proběhne ve společenském sále Dělnického domu v Polance nad Odrou krajská konference MSKSH.

Podrobné informace o konferenci obdrželi všichni organizační pracovníci klubů MSKSH.

Program:

1. Zahájení jednání

2. Ustavení pracovního předsednictva

3. Schválení programu jednání

4. Schválení jednacího řádu

5. Ustavení mandátové komise

6. Zpráva mandátové komise

7. Zhodnocení činnosti exekutivy MSKSH za uplynulé období

8. Schválení zprávy o výsledku hospodaření MSKSH za rok 2022

9. Představení projektů MSKSH pro období 2023 – 2024

10. Všeobecná diskuze

11. Rekapitulace usnesení krajské konference

12. Závěr jednání

Tvorba webových stránek: Webklient