Úspěšný projekt Moravskoslezského krajského házenkářského centra byl spolufinancován Moravskoslezským krajem. Obecným cílem projektu Moravskoslezského krajského házenkářského centra bylo vytvoření zázemí pro podporu a rozvoj házené i sportu obecně v kraji. V rámci plnění stanovených cílů projektu se povedlo očekávání naplnit.

Jedním z výrazných cílů projektu bylo opětovné rozšíření spolupráce mezi jednotlivými kluby v kraji a cílená podpora práce s talentovanými mladými hráči i bez ohledu na klubovou příslušnost. Dalším výrazným bodem je průběžné sledování výjimečných talentů v regionu.

Právě jejich sportovní rozvoj zabezpečuje skupina vybraných vysoce kvalifikovaných trenérů z oblasti, a to pod odborně metodickým dohledem krajského trenéra Moravskoslezského krajského svazu házené. V průběhu celého soutěžního ročníku 2022/2023 byly velmi účinně a úspěšně prováděny sportovně-metodické vzdělávací akce zaměřené na telentované hráče a hráčky. Jednalo se o mini-kempy pro talenty (MITAH) a specializované kempy (SPEK) pro vybrané hráčské pozice. 

Důkazem o fungujícím systému je poté vítězství dívčího výběru Moravskoslezského kraje na březnovém turnaji tří krajů a jeho další vítězství na květnovém turnaji v Olomouci. Chlapecké výběrové družstvo pak dominovalo na turnaji tří krajů v Zubří během dubna 2023 a zároveň bralo bronzové medaile na prestižním celorepublikovém Turnaji výběru krajů.

„Projekt Moravskoslezského krajského házenkářského centra je pro nás velmi důležitý. Na úrovni kraje pomáhá házené i sportu obecně,“ komentoval předseda Moravskoslezského krajského svazu házené a garant projektu Pavel Bochnia. „Nevznikl by bez velké podpory Moravskoslezského kraje, kterému tímto děkujeme a věříme, že projekt bude pokračovat i nadále.“

Projekt byl výrazně podpořen Moravskoslezským krajem

Tvorba webových stránek: Webklient