O házenou v Polance nad Odrou je velký zájem. Nejen z toho má radost předseda oddílu Jaromír Friedel.

Před pár dny odstartoval rok 2024. Jaký pro váš klub byl ten rok předchozí?

Pro náš malý vesnický klub to byl rok velmi intenzivní. Velmi mě těší, že děti mají o házenou zájem a rodiče je podporují, Tréninkové jednotky minižáků i přípravky jsou hojně zaplněny našimi nejmenšími členy. Rovněž v kategorii mladšího a staršího žactva je základna hráčů poměrně početná, u starších žáků jsou do soutěže zapojena dokonce dvě družstva, obě dorostenecká družstva a mužská složka hrají ligové soutěže. V uplynulém roce jsme zúčastnili mezinárodních turnajů v Praze a ve slovinském Kopru, zorganizovali jsme už 29. ročník mezinárodního turnaje Polanka CUP 2023 za účasti zhruba 1350 účastníků, a taky jsme realizovali naši tradiční společenskou akci Pochování basy.

Zajištění aktivit klubu je pro dobrovolné funkcionáře klubu časově velmi náročné a potřeby na personální posílení pociťuji téměř ve všech oblastech naší činnosti. Proto jsem rád, že se v tomto období několik mladých členů zapojilo do řídicích struktur klubu a snaží se získat zkušenosti s organizováním sportovní činnosti.

Co vám v loňském roce udělalo největší radost?

Jsem rád, že funguje součinnost s městským házenkářským sousedem Sokolem Ostrava, a že se nám podařilo udržet pro město Ostravu nejvyšší dorosteneckou soutěž v kategoriích mladšího i staršího dorostu pro další sezonu, i když situace není z pohledu počtu a kvality aktivních hráčů jednoduchá. Z tohoto hlediska je povzbudivé to, že se spolupráce rozšířila směrem k dalším místním klubům z Hlučína nebo Krmelína a jejich dorostenci se zapojili do našich tréninků.

Z pohledu výsledků je zřejmé, že po prvním místě mladších dorostenců Sokola Ostrava v nejvyšší soutěži této kategorie bylo letošní třetí místo našeho staršího dorostu v nejvyšší soutěži určitě velkým klubovým úspěchem, a po šestém místě v předchozí sezoně sportovním posunem. Této skutečnosti si všimli nejen trenéři dorosteneckých a juniorských reprezentaci, kteří nominovali naše mladé hráče do svých výběrů, ale také zástupci prvoligových týmů z Karviné, Kopřivnice a Frýdku-Místku, kteří testují naše mladé hráče v nejvyšší mužské soutěži.

Přechod do nejvyšší mužské soutěže není jednoduchý. Proto považuji postup našeho družstva mužů do 1. ligy za nezbytný krok pro další sportovní rozvoj všech mladých hráčů.

Je něco, co se naopak nepovedlo?

Určitě je vždy něco, co se nepovede, ale snažíme se vzít z nezdarů ponaučení a hledat cesty pro budoucnost našeho klubu.

Čeho byste chtěli dosáhnout v letošním roce?

Aktuálním cílem našeho klubu je pokusit se zajistit přechod dorostenců do mužské házené. Jsem rád, že se dlouhodobá práce našich trenérů projevuje v dobrých výsledcích všech družstev.

Co zásadně ovlivní naší sportovní činnosti v roce 2024, a s čím se musíme vyrovnat, jsou ekonomické dopady vyplývající ze zvýšení ceny elektrické energie a jejich promítnutí do ceny za pronájem sportovní haly, zhruba o 20%. 

Velký vliv na naší činnost budou mít změny v oblasti pracovních smluv mimo pracovní poměr, řada změn se bude muset aplikovat ve specifickém sportovním prostředí. Většina trenérů a organizátorů sportovních akcí se věnuje organizaci sportovní činnosti po svém hlavním zaměstnání.

K zamyšlení je třeba to, jaký má smysl dovolená vyplývající z dohody o provedení práce (činnosti), když ji „dohodář“ nemůže vybrat, protože je zaměstnán ve svém hlavním pracovním poměru u svého zaměstnavatele a tam plní své pracovní povinnosti. Dovolená je tak v tomto případě zcela formální, jen zvyšuje náklady a administrativu sportovního klubu.

Máte nějaký vzkaz pro vaše fanoušky a další lidi, kteří se pohybují v házenkářském prostředí? 

Rád bych poděkoval hráčům, trenérům, funkcionářům, rodičům dětí a dobrovolníkům, že věnují svůj volný čas rozvoji házenkářského klubu. Děkuji našim fanouškům za podporu, sponzorům a partnerům ze soukromého sektoru za finanční i materiální pomoc v uplynulém roce, přestože ne vždy je současná ekonomická situace pro podporu sportu zcela příznivá. Všem nám přeji mnoho zdraví v roce 2024.

Tvorba webových stránek: Webklient