Po velmi zdařilém nultém ročníku projektu Handball V4 Cup, který pořádal Moravskoslezský krajský svaz házené v Polance nad Odrou v září loňského roku, se v březnu účastníci projektu setkali k projednání a naplánování dalšího ročníku.

Realizaci pilotního projektu Handball V4 Cup, od přípravy žádosti na Visegrádský fond, přes samotnou realizaci celé akce, až po finální vyúčtování včetně provedení auditu externí firmou, zajištoval Moravskoslezský krajský svaz házené (MSKSH) skrz krajského trenéra a krajského manažera.

„Celá akce měla velmi kladnou odezvu od všech partnerských zemí. O to víc nás těší, že se všechny čtyři partnerské země shodly na dalším pokračování tohoto mezinárodního projektu. MSKSH poskytlo všem partnerům své podklady, jako je žádost, rozpočet a finální vyhodnocení projektu, což poslouží k nahlédnutí a pochopení náročnosti a komplexnosti celého projektu,“ uvedla krajská manažerka MSKSH Petra Zeleňaková.

Po zvážení a dlouhých diskuzích se nakonec partnerské země domluvily na pořadateli dalšího ročníku akce Handball V4 Cup, kterým bude Maďarská národní házenkářská akademie NEKA.

„Důležitou součástí projektu bude zachování všech tří rovin, spolupráce na úrovni vysokých škol, workshopy pro trenéry a rozhodčí a sportovní konfrontace výběrových družstev v kategorii chlapců a dívek, ročníku 2008,“ dodala Petra Zeleňaková.

Termín pro další ročník byl stanoven od 2. do 4. září letošního roku. „Realizace tohoto projektu nás osobně stála hodně času a energie, a proto je pro nás satisfakcí, že tento projekt bude pokračovat, což bylo i jedním z dílčích cílů, tedy navázání užší mezinárodní spolupráce partnerských zemí V4. Samozřejmě bude ještě záležet na schválení podané žádosti, které bude pro realizace celého projektu zásadní,“ prohlásila Petra Zeleňaková.

Tvorba webových stránek: Webklient