Usnesením Exekutivy ČSH ze dne 27. 4. 2023 byl schválen Projekt Sportovních středisek na období od 1.7. 2023 do 30.6. 2026. Pro toto období bude zřízeno 60 Sportovních středisek.

Projekt se primárně vztahuje k podpoře sportovní přípravy talentovaných sportovců v mládežnických kategoriích ČSH (minižactvo, mladší žactvo, starší žactvo). Popis projektu i žádost k udělení statutu SpS naleznete uvnitř svazové zprávy.

Žadatelé musí předložit Žádost o udělení statutu SpS v elektronické formě nejpozději do 15. května 2023 na e-mailovou adresu rams@handball.cz. Všechny dokumenty naleznete také v H-netu 2.0 Český svaz házené -> E-podatelna -> Výzva k projektu Systému sportovních středisek 2023

Tvorba webových stránek: Webklient