Házená v Polance nad Odrou je na vzestupu, o čemž svědčí dobré výsledky napříč všemi mládežnickými kategoriemi. Radost z toho má samozřejmě i předseda oddílu Jaromír Friedel.

Jaký byl rok 2021, jak byste ho za váš klub zhodnotil? 

Uplynulý rok byl, stejně jako předchozí, neobvyklý. Sportovní činnost byla opět dlouhodobě přerušena vlivem celosvětové covidové situace. Opakovaně nastartovat sportovní aktivity bylo velmi komplikované. Jsem rád, že se nám povedlo udržet klub v chodu. I když sportovní příprava byla výrazně omezena, trenéři udržovali kontakt s hráči, a to od minižáků až po mužskou složku. K tomu využívali moderní komunikační kanály pro individuální cvičení, jejich sledování, následné vyhodnocování a u mládežnických složek byli v pravidelném kontaktu s rodiči. Tato součinnost se projevila v tom, že jsme udrželi takřka všechny hráče aktivní. Navíc se nám povedlo v létě zorganizovat ve spolupráci se ZŠ a MŠ H. Salichové dva prázdninové kempy a díky tomu jsme členskou základnu rozšířili v nejmladších kategoriích. Za tuto práci patří všem našim trenérům velké poděkování. To, že se nám daří vzniklou situaci překonávat, je také díky fungující dotační podpoře sportovní činnosti ze strany orgánů státní správy, svazových orgánů a podpoře našich příznivců.

Co všechno se u vás v loňském roce událo?

Jsem rád, že jsme letní sportovní přípravu zahájili bez zásadních problémů již v červenci, v srpnu se většina žáků zúčastnila tradičního týdenního kempu v RS Hadinka, rovněž jsme zorganizovali již 27. ročník mládežnického turnaje Polanka CUP 2021 a perspektivně se jeví i návrat ke spolupráci s kluby v rámci Ostravy, konkrétně s TJ Sokol Ostrava. Do mistrovských soutěží ČSH jsme přihlásili tři družstva a v žákovských soutěžích MSKSH nás reprezentuje šest družstev, což je snad největší počet družstev v historii klubu. Práce s mládeží byla a je naší prioritou. Rovněž bych chtěl vyzvednout to, že jsme si našli čas a toto období využili k tvorbě nových webových stránek klubu.

Je i něco, co vás trápí?

Nejsem spokojen s tím, že především z důvodu přerušení trénování nezůstalo u házené několik hráčů, kteří přecházeli z kategorie starších žáků do mladšího dorostu.

Jaký očekáváte tento rok?

Vzhledem k tomu, že komunikace mezi vedením klubu, trenéry, hráči a rodiči dětí dlouhodobě funguje na dobré úrovni, očekávám, že i v dalším roce, pokud to vývoj epidemiologické situace dovolí, budeme pravidelně trénovat a připravovat se na sportovní zápasy ve všech věkových kategoriích, budeme chtít získávat další mladé házenkáře, trenéry, funkcionáře z řad bývalých hráčů, rodičů i našich příznivců a snažit se o smysluplnou spolupráci s házenkářskými kluby v rámci Ostravy a okolí. Jsem rád, že se dlouhodobá práce našich trenérů projevuje v dobrých výsledcích všech našich družstev. Největší výkonnostní pokrok je vidět u staršího dorostu, který po několika letech hraje první ligu. Mohu říci, že nový herní model dorosteneckých soutěží se mi jeví jako vhodně zvolený, otevřel se pro více hráčů této kategorie, aby ukázali, co umí, a u našich mladých hráčů sleduji větší motivaci k tréninku. Co by mělo být cílem našeho klubu je úspěšně zajistit přechod dorostenců do mužské házené, ale zde dlouhodobě narážíme na systém organizace soutěží mužů, který z časových důvodů hráči neakceptují, následně ztrácejí motivaci dále trénovat, neodehrají postupová utkání nebo neodjedou na venkovní utkání. Doufám, že nazrála doba, aby byl od příští sezony systém soutěží mužské kategorie změněn.

Máte nějaký vzkaz pro vaše fanoušky a další lidi, kteří se pohybují v házenkářském prostředí? 

Protože každá naše činnost, nejen ta sportovní, se musí denně přizpůsobovat různým vlivům a v současné době složité zdravotní situaci, přeji nám všem, abychom se naučili změny co nejlépe přijímat, byli optimističtí, zdraví a mohli v tomto roce v plném rozsahu realizovat své aktivity.

Tvorba webových stránek: Webklient