V pondělí 29. listopadu se sešli předseda ČSH Ondřej Zdráhala, krajský manažer MS KHS Petra Zeleňaková a ředitel Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě Tomáš Pracný, aby prodiskutovali první etapu pilotního projektu ČSH ke vzniku národní házenkářské akademie.

Schůzce předcházelo setkání na půdě KSLP PdF OU v Ostravě za přítomnosti proděkana pro rozvoj a legislativu Jaroslava Uchytila, ředitele SGO Tomáše Pracného a krajského trenéra MS KSH Rastislava Trtíka. Konkrétně se jednalo o spolupráci těchto subjektů při realizaci projektu národní házenkářské akademie a její první etapy na úrovní Regionální akademie MS KHS.

Proč SGO Dany a Emila Zátopkových?
• Vize NHA zapadá, dle vedení gymnázia i vedení ČSH, do praxe současně probíhajících kmenových sportů na gymnáziu.
• Charakter osmiletého gymnázia umožňuje diagnostikovat talenty již v kategorii mladšího žactva.
• Upravený vzdělávací program garantuje rozvoj talentovaných jedinců rovněž po stránce všeobecného vzdělávání a pozdějšího specializovaného růstu dle vlastního výběru a individuálních možností každého absolventa házenkářské akademie.
• SGO disponuje komplexním zázemím, které je nabízeno formou internátní částí, včetně jídelny, sportovního zázemí pro vice sportů, regeneračního zázemí a odborného vedení zkušených pedagogů z různých sportovních disciplín.

Možnosti jsou přímou garancí všestranného rozvoje talentovaných jedinců v každé sportovní disciplíně, házenkáře nevyjímaje.

  • SGO je fakultní školou KSLP PdF OU s těmito studijními programy na vysoké škole:
    • Tělesná výchova a sport (Bc.) ve specializacích
    • Pohybová aktivita, rekreace a zdraví
    • Trenérství a sportovní výkonnost (v prezenční i kombinované formě)
Tvorba webových stránek: Webklient