V rámci péče o talentovanou mládež v Moravskoslezském kraji se v pátek 12. září uskutečnila na ZŠ Bohumíra Dvorského v Bělském Lese sportovní akce projektu klub/škola.

Pozvání Kateřiny Bluchové, učitelky tělesné výchovy a zároveň absolventky kurzu celoživotního vzdělávání, přijali krajský trenér Rastislav Trtík a manažer Petra Zeleňáková. Cílem bylo předvést a realizovat společně se žáky ukázkové hodiny házené pro nejmenší.

Vzhledem k velkému zájmu o ukázkové hodiny jsou v žádostech upřednostňováni absolventi CŽV kurzu Basic Handball, což naplňuje zamýšlený a smysluplný manažerský cíl, kterým je propojit školy s kluby a tím dostat kvalifikovaně házenou mezi děti.

Během kurzů se sleduje pohybový rozvoj dětí, který však nemusí nutně vést k výběru házené. Ovšem pro děti je, jak po stránce tělesné, tak i té duševní, velmi žádoucí. Podmínky realizace této akce byly předem ověřeny paní Zeleňákovou.

Během celého dopoledne se spolu s Rastislavem Trtíkem podílelo na aktivním průběhu přes 100 dětí, které odměnily realizátory nadšením a radostí, což zachycují i krátké video sekvence nebo fotografie.

„Jsou patrné poměrně velké rozdíly mezi dětmi, které mimo hodiny tělesné výchovy na škole dále sportují a těmi, kteří sportují pouze ve vymezených hodinách,” uvedl po akci pan Trtík. „Naším cílem je nabídnout možnosti sportovního vyžití prostřednictvím projektu klub/škola při aktivním zapojení odborných pedagogů – specialistů z řad učitelů tělesné výchovy,” dodala Petra Zeleňáková.

Za tímto účelem připravují trenér a manažer od příštího školního roku další produkt krajského svazu házené. Absolventi kurzu CŽV Basic Handball obdrží trenérskou licenci C se specializací pro práci s dětmi a mládeží, přičemž vychází z celorepublikového zájmu o tento produkt s rozšířenou licenční variantou pro učitele tělesné výchovy.

Tvorba webových stránek: Webklient