V IS v sekci vzdělávací akce byl zveřejněn kreditní seminář trenérů, který byl ohodnocen třemi kredity. Proběhne v pondělí 1. května v Polance nad Odrou.

Termín: 1.5.2023, 9:00 – 14:00
Místo konání: SH Polanka nad Odrou
Cena: 350,-Kč
Kapacita: 40 osob

Téma: Inventář kompaktních průpravných a herních cvičení
Cíl: Zlepšit techniku ZHČJ a ZHK při práci s dětmi a mládeží
Lektor PaedDr. Rastislav Trtík

Organizace semináře:

9:00 – 10:30, 1. Blok cvičení – vhodný pro rozběhání a rozházení hráčů
10:30 – 12:00, 2. Blok cvičení – vhodný pro rozchytání brankářů
12:00 – 13:30, 3. Blok cvičení – vhodný pro nácvik a upevnění herních kombinaci
13:30 – 14:15, zhodnocení, diskuze, dotazy, připomenutí kontrolních kritických míst

Předpokládá se aktivní zapojení trenérů při názorných ukázkách s vlastním prožitkem práce s míčem doplněno o ukázky s výběrovými skupinami minižáků, mladších žáků/ček a starších žáků/ček.

Videopozvánka – ZDE.

Akce proběhne za podpory Moravskoslezského kraje

Tvorba webových stránek: Webklient