Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě (SGO) je fakultní školou Katedry studií lidského pohybu, Pedagogické fakulty, Ostravské univerzity.

Házená měla být, od školního roku 2023/24, kmenovým sportem SGO, ale pro nedostatečný počet zájemců z řad házenkářů jí není možné mezi kmenové sporty gymnázia zařadit tak, jako to je to u basketbalu nebo volejbalu.

„Je to obrovská škoda, protože tito sportovci mají možnost třikrát týdně v dopoledních hodinách trénovat, čímž rozvíjí svůj talent,“ zaznělo z vedení Moravskoslezského krajského svazu házené.

MŠMT upravilo RVP (rámcový vzdělávací program) pro všechna sportovní gymnázia tak, aby se talentovaní sportovci mohli v průběhu studia co nejvíce podílet na reprezentaci svých krajů a České republiky, a to ve všech mezinárodních soutěžích.

„I přesto, že se nepodařilo zatím házenou jako kmenový sport na SGO zařadit, dále spolupracujeme s OU a ředitelem SGO. Výměna odborných informací, vzájemné konzultace a informování veřejnosti směřují k naplnění našeho cíle. V případě, že by projevili zájem o studium na SGO žáci i z naších řad, připomínáme, že ve čtvrtek 26. 1. 2023, v 16:00, proběhne Den otevřených dveří pro sportovce 5. a 9. tříd základních škol, včetně specializace házená,” dodali zástupci Moravskoslezského krajského svazu házené.

Více informací na: www.sportgym-ostrava.cz.

Tvorba webových stránek: Webklient